Wij doen mee!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en met een aantal zaken moeten zij instemmen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of is er een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: mr@talita-koemi.nl

 

Ouderraad

Binnen onze school is een ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar en is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten die gekoppeld zijn aan feestdagen. Ook bij incidentele projecten, zoals bijvoorbeeld de textielrace, jubileum van de school, aanpassingen informatieavonden en schoolreisjes, is de ouderraad betrokken.