Wij doen mee!

Leeftijden

So en vso zijn afkortingen van: speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf 4 jaar gaan leerlingen naar het so en vanaf 12 jaar naar het vso.

Vso-leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid zijn leerplichtig tot 16 jaar.
Vso- leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn leerplichtig tot 18 jaar. 

Als het beter is voor de leerling, dan wordt in overleg met het samenwerkingsverband afgeweken van deze leeftijden. De leeftijd van schoolverlating wordt dan verlengd:

  • voor het so tot maximaal 14 jaar;
  • voor het vso tot maximaal 20 jaar.