“Met elke leerling werken aan de stip op de horizon,”

aldus een locatieleider Punt Speciaal.

Provinciale Statenverkiezingen

Op 15 maart is het zo ver, dan mogen ook onze leerlingen van 18 jaar en ouder stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hierom werden leerlingen van Talita Koemi uitgenodigd op het Stadhuis in Nijmegen. Projectleider Maria Buur (gemeente Nijmegen) en Aafje Westeneng van team verkiezingen (Stadhuis Nijmegen) ontvingen de leerlingen op dinsdag 7 maart.

Lees meer

Europees Sociaal Fonds

Onze school ontvangt ESF-subsidie voor de integrale begeleiding van leerlingen richting de arbeidsmarkt. Het gaat hier om gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het Europees Sociaal Fonds heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

Lees meer