“Met elke leerling werken aan de stip op de horizon,”

aldus een locatieleider Punt Speciaal.

Leerlingen bezoeken Gemeentehuis Nijmegen in het kader van de verkiezingen

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s. hebben de leerlingen van de bovenbouw van Werkenrode School, Talita Koemi en locatie Foooocus afgelopen maandag
13 november een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Nijmegen. Ter voorbereiding aan dit bezoek is op school met de leerlingen de verkiezingskrant en stemwijzer besproken.

Lees meer

Europees Sociaal Fonds

Onze school ontvangt ESF-subsidie voor de integrale begeleiding van leerlingen richting de arbeidsmarkt. Het gaat hier om gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het Europees Sociaal Fonds heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

Lees meer

Leerling op een flex lol-plek!

Om onze leerlingen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met dagbesteding, worden er sinds een aantal jaren rondleidingen georganiseerd. Wekelijks nemen leerlingen een kijkje bij verschillende dagbestedingen om een eerste indruk te krijgen. We bieden dit aan voor onze leerlingen met een uitstroomperspectief richting dagbesteding.

Lees meer