Wij doen mee!

Stijntje Buys

Punt Speciaal onderwijsgroep heeft in 2021, in samenwerking met kinderdagcentrum Stijntje Buys van Driestroom, een zorg- en onderwijs combinatiegroep opgericht. Talita Koemi (Punt Speciaal) verzorgt het onderwijsaanbod en de Driestroom voorziet het kind in zorg en behandelingen/therapieën. Door het verlengen van de zorg en het toevoegen van het onderwijs, krijgt de leerling binnen deze groep de kans om zich in een kleinschalige en prikkelarme omgeving te ontwikkelen en zo toe te werken naar een passende schoolse vervolgsetting.

De zorg- en onderwijs combinatiegroep binnen het kinderdagcentrum Stijntje Buys is Raveleijn. Er zitten gemiddeld acht leerlingen op de groep met aansturing van een persoonlijkbegeleider vanuit Driestroom en een leraar van Talita Koemi. Er is een stagiair op de groep voor extra ondersteuning en begeleiding van de leerlingen.

De leerlingen zitten gemiddeld een half jaar op groep Raveleijn, waarna met ouders gezocht wordt naar een passende vervolgplek. Bij het begeleiden en volgen van de leerlingen zijn een orthopedagoog/behandelcoördinator en een intern begeleider betrokken. Zij zijn ook aanwezig bij de multidisciplinaire overlegmomenten, waarin de ontwikkeling van het kind met alle betrokken therapeuten, ouders en leraren besproken worden.

Vanuit het onderwijs worden onder andere de volgende vakken aangeboden: 

- de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt zo optimaal mogelijk gestimuleerd gedurende de dag;
- de praktische zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, zodat het kind voelt dat het taakjes zelfstandig kan uitvoeren en zijn zelfvertrouwen vergroot wordt;
- de mondelinge taal wordt gedurende de dag gestimuleerd: daar waar nodig met ondersteunende gebaren en pictogrammen en daar waar kan zoveel mogelijk verbaal met als doel een uitbereiding van de woordenschat en het taalbegrip;
- er wordt, net als in iedere andere kleuterklas, gewerkt aan voorbereidende oefeningen die het lees- en rekenonderwijs stimuleren;
- de spelontwikkeling wordt gestimuleerd.