Wij doen mee!

Afwezigheid leerling

Ziekte of afwezigheid van onze leerlingen moet telefonisch worden doorgegeven. Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf 07.30 uur. Ons telefoonnummer is: 024 3552076.

Voorwaarden geoorloofd schoolverzuim:

  • ouders geven dit voor 08.45 uur telefonisch door;
  • interne therapieën worden door de klassenleiding afgezegd;
  • therapieën die door externe therapeuten gegeven worden moeten de ouders afzeggen;
  • ouders melden hun kind af en weer aan bij het vervoersbedrijf;
  • bezoeken aan huisarts, tandarts, specialist enzovoorts moeten ouders doorgeven, in overleg met de klas wordt dan bekeken wat er met de therapieën moet gebeuren.

Ongeoorloofd schoolverzuim 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan; dit noemen we luxe verzuim. Wanneer dit gebeurt, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Onze school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van Rijksoverheid staat uitgelegd wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim zijn.

Aanvraag extra vakantie of verlof

Vragen over extra vakantie of verlof kunnen (bij voorkeur per mail) alleen door de locatieleiders worden beantwoord:

Na het besluit van de locatieleiding wordt dit teruggekoppeld aan de ouders. Klik hier voor het aanvraagformulier en mail deze naar de juiste locatieleider.