Wij doen mee!

Ga naar...

Afwezigheid en verlof

Afwezigheid leerling

Ziekte of afwezigheid van onze leerlingen moet telefonisch worden doorgegeven. Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf 07.30 uur. Ons telefoonnummer is: 024 3552076.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Onze school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van Rijksoverheid staat uitgelegd wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim zijn.

Voorwaarden geoorloofd schoolverzuim:

  • ouders geven dit voor 08.45 uur telefonisch door;
  • interne therapieën worden door de klassenleiding afgezegd;
  • therapieën die door externe therapeuten gegeven worden moeten de ouders afzeggen;
  • ouders melden hun kind af en weer aan bij het vervoersbedrijf;
  • bezoeken aan huisarts, tandarts, specialist enzovoorts moeten ouders doorgeven, in overleg met de klas wordt dan bekeken wat er met de therapieën moet gebeuren.