Wij doen mee!

Ga naar...

Foooocus Nijmegen

Foooocus Nijmegen

Foooocus is een onderwijsconcept om leerlingen met arbeidsvermogen naadloos te laten instromen in vormen van (betaalde) arbeid. De kern van het concept is structurele samenwerking tussen de vier O’s: onderwijs, ondernemer, overheid en ouders. Centraal staan de interesses en de talenten van elke leerling. De stem van de leerling is leidend in het opleidingstraject naar arbeid.  

Foooocus staat voor een duurzame samenwerking tussen Onderwijs, Ouders, Ondernemer en Overheid.

  • Onderwijs: de school is opleider, trainer en coach van de leerling.  
  • Ouders: de school ondersteunt en coacht de ouders en neemt hen mee in het ontwikkelproces van de leerling naar arbeid.  
  • Ondernemer: de school is partner, ondersteuner en achterwacht voor het bedrijf.
  • Overheid: voor de gemeente is de school dé partner voor het organiseren van de participatie van de jongere in de samenleving.  

Leerlingen leren en werken vanaf 14 of 15 jaar de hele week vanuit de Foooocus-locatie. Deze ligt in het centrum van Nijmegen. Vanuit deze locatie vinden alle leer- en werkactiviteiten plaats. Het leren is direct verbonden aan het werk in de directe omgeving, denk hierbij aan projecten, groepsstages en individuele arbeidstoeleidende stages. Onderwijs, opleiden en werk zijn geïntegreerd. De individuele leervraag is leidend. 

Onderwijs, leren en werken wordt begeleid door één persoon vanuit de school. Leerlingen gymmen een eindje verder op in het centrum en lopen/fietsen hier dan ook zelfstandig naartoe. Dit zijn voor onze leerlingen voornamelijk: horeca, logistiek en retail- of detailhandel.

Al onze leerlingen zijn anders. Voor de één is het vooral belangrijk om zich zoveel mogelijk te oriënteren op stages en leren op locatie (lol) plekken, terwijl de ander een duidelijk doel voor ogen heeft en hiervoor veel praktijkopdrachten uitvoert op de Foooocus locatie in het centrum van Nijmegen. Zo heeft iedere leerling zijn eigen plan en dat is waar het om draait binnen dit onderwijsconcept. Uitgaan van de leerling en altijd met die stip op de horizon in gedachtegoed; wat wil hij/zij bereiken.

Het doel is thuisnabij onderwijs en dat houdt dan ook automatisch in dat de meeste leerlingen uit Nijmegen en omgeving komen. Vanuit Foooocus Nijmegen is er een mooie samenwerking met omliggende ondernemingen. Stageplekken en lol-plekken zijn in heel Nijmegen te vinden en zelfstandig reizen is een pré.

We leveren nazorg tot de leeftijd van 27 jaar.