Wij doen mee!

Foooocus Nijmegen

Foooocus is een onderwijsconcept van Punt Speciaal. Met Foooocus bieden we leerlingen een plek midden in de maatschappij. Dit door middel van ontwikkeling naar en begeleiding bij (betaald) werk.

Vanaf 14/15 jaar kunnen leerlingen terecht bij Foooocus. Het gaat om een passende opleiding en ontdekken wat werken is. Met als doel dat leerlingen terechtkomen op (werk)plekken in de maatschappij die het beste bij hen passen.

Maatwerk
Elke leerling volgt een persoonlijk opleidingstraject gebaseerd op eigen interesses. Samen met de leerlingen worden het traject en de doelen per periode bepaald. Hierdoor raakt en blijft de leerling gemotiveerd en voelt zich eigenaar van het eigen leerproces.

Het schoolse curriculum wordt op maat gemaakt, op basis van individuele leer- en werkervaringen in de maatschappij. De externe context bepaalt mede de doelen van elke leerling. Zo wordt het leren meer betekenisvol, wordt het begrip versterkt én kunnen leerlingen dit (beter) toepassen in verschillende situaties.

Voor meer informatie over ons onderwijsconcept Foooocus klik hier