Wij doen mee!

De Tapir

Entrea lindenhout, Conexus onderwijs en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland hebben een gespecialiseerd kindcentrum ontwikkeld in Nijmegen. Het doel is leerlingen die iets extra’s nodig hebben de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen op één locatie. Op deze locatie bevinden zich: speciaal basisonderwijs (sbo) De Windroos, De Tapir (Talita Koemi) en speciaal onderwijs (so) De Bron. Er zijn ook twee instellingen voor jeugdzorg: Entrea Lindenhout en Knetter.

Op de Tapir wordt een onderwijsaanbod verzorgd waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Dit betekent dat er, net als op andere locaties van Talita Koemi, gekeken wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Op locatie de Tapir vertaalt zich dit onder meer in groepsoverstijgend werken binnen verschillende vakgebieden. De leerlingen krijgen hierdoor niet alleen onderwijs aangeboden dat aansluit op het eigen niveau en tempo, maar er wordt ook een beroep gedaan op de vaardigheden die een leerling al bezit of waarin de leerling zich nog verder kan ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het samenwerken met en samen leren van leerlingen buiten de eigen groep, doordat een leerling in een andere groep gaat lezen of rekenen. Daarnaast worden ook andere vakgebieden groepsoverstijgend en op niveau aangeboden. Hierdoor wordt tevens de autonomie en zelfstandigheid van de leerling gestimuleerd.  

Binnen ons onderwijs sluiten wij aan op wat op dat moment actueel is in de maatschappij. Waar mogelijk leren we met onze leerlingen in de maatschappij (denk hierbij aan helpen op de kinderboerderij of verkeerles buiten het schoolgebouw). Op deze manier werken wij met onze leerlingen toe naar een voor hen passende uitstroom binnen de maatschappij.