Wij doen mee!

De Tapir

Entrea lindenhout, Conexus onderwijs en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland hebben een gespecialiseerd kindcentrum ontwikkeld in Nijmegen. Het doel is leerlingen die iets extra’s nodig hebben de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen op één locatie. Op deze locatie bevinden zich: speciaal basisonderwijs (sbo) De Windroos, De Tapir (Talita Koemi) en speciaal onderwijs (so) De Bron. Er zijn ook twee instellingen voor jeugdzorg: Entrea Lindenhout en Knetter.

Een aantal leerlingen van Talita Koemi zouden in de toekomst wellicht naar een sbo-school kunnen. Om die overgang te versoepelen is voor deze leerlingen gekozen om hen op De Tapir te vestigen.