Wij doen mee!

Het Beste uit twee Werelden

Samen waar het kan
Sinds schooljaar 2017/2018 krijgt een groep leerlingen van Punt Speciaal onderwijs op het Montessori College in Nijmegen. Waar mogelijk volgen zij lessen samen met de reguliere leerlingen en zijn de pauzes gezamenlijk. In het lokaal van Het Beste uit twee Werelden (HBu2W) krijgen de leerlingen onder andere onderwijs in: rekenen, lezen, spelling en burgerschap. Ook wordt hen leren op locatie (lol) aangeboden, zodat zij praktische vaardigheden in de praktijk kunnen oefenen. Elke leerling is anders, dus we bieden een programma op maat aan. Dat betekent dat een aantal leerlingen meerdere uren per week deelnemen aan het reguliere aanbod op het Montessori College en komt het ook voor dat leerlingen hierin minimaal participeren.  

"De leerlingen van HBu2W schipperen tussen regulier en speciaal onderwijs. Juist voor deze leerlingen is de aansluiting met leerlingen van het Montessori College en andersom zo waardevol." en: "De spraak van één van onze leerlingen is sterk vooruitgegaan doordat hij in de gezamenlijke pauzes lekker gaat basketballen met jongeren van het Montessori College, wat in zijn geval betekent dat hij zich meer vertrouwt voelt met hen. Maar heeft een andere leerling al te veel prikkels ervaren, dan rust die gewoon uit in het lokaal en kijkt ter ontspanning een filmpje op de tablet." en ook: "De ene leerling komt met de taxi naar school, terwijl een ander zelfstandig op de fiets komt. Maatwerk en inclusie alom!" aldus een leraar.

De leerlingen bij het HBu2W zijn tussen de 12 en 16 jaar en hebben een indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). De kerndoelen voor het vso vormen de basis voor leerlijnen die in de groep gehanteerd worden. De leerling haalt bij HBu2W geen vmbo-diploma, maar een vso-diploma en staat ingeschreven bij Talita Koemi. Na leerjaar 3 of 4 maken de leerlingen meestal de overstap naar een locatie waar meer praktijkaanbod is (zoals Foooocus). Dit is voor de verdere ontwikkeling van de leerling belangrijk. 

Aanmelding
Leerlingen worden aangemeld bij Talita Koemi en de plaatsingscommissie bepaalt op welke locatie de leerling wordt geplaatst. De leerling wordt dus niet aangemeld voor HBu2W, maar ouders kunnen voorafgaand aan het oriëntatiegesprek wel hun voorkeur aangeven bij de trajectbegeleiders van Talita Koemi (Britt van Buren en Metina Fransen).