Jaarkalender

Eerste schooldag

Studiedag

Studiedag 

Herfstvakantie

Studiedag

Aangepast rooster

 

Kerstvakantie

Studiedag

 

Aangepast rooster

 

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Studiedag

Meivakantie

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Studiedag

 

Aangepast rooster

 

Zomervakantie

29 augustus 2022

22 september 2022

12 oktober 2022

24 oktober t/m 28 oktober 2022

5 december 2022

23 december 2022

so en vso uit om 12.45 uur

26 december t/m 6 januari 2023

17 januari 2023

so uit om 12.45 uur, vso vrij

17 februari 2023

so en vso uit om 12.45 uur

20 februari t/m 24 februari 2023

10 april 2023

11 april 2023

24 april t/m 5 mei 2023

18 mei t/m 19 mei 2023

29 mei 2023

29 juni 2023

so tot 12.45 uur, vso vrij

14 juli 2023

so en vso uit om 12.45 uur

17 juli t/m 25 augustus 2023

Schooltijden

Locatie Burgemeester Daleslaan 
So
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag  en vrijdag van 8.45 tot 12.45 uur.

Vso
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag van 8.45 tot 12.45 uur.

Onze leerlingen zijn vanaf 8.30 uur welkom. Ze gaan dan naar hun eigen klas. Vanaf die tijd is er ook surveillance op het plein en staat er een teamlid bij de poort om de leerlingen te verwelkomen.

Locatie Vuurdoornstraat 

Maandag tot en met donderdag van 8.45 tot 14.45 uur. 

Locatie Tapirstraat 

Dagelijks van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag tot 12.45 uur.

Locatie Kwakkenbergweg 
Dagelijks van 9.00 tot 14.45 uur.

Locatie Foooocus
Dagelijks van 8.45 tot 14.15 uur.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Bekijk hier het schema

Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

info@talita-koemi.nl

Afwezigheidsmeldingen

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, kunt u tussen 07.30 uur en 08.45 uur met de administratie van de school bellen: 024 3552076.