Jaarkalender

Eerste schooldag 29 augustus 2022    
Studiedag 22 september 2022    
Studiedag  12 oktober 2022    
Herfstvakantie 24 oktober t/m  28 oktober 2022
Studiedag 5 december 2022    
Aangepast rooster 23 december 2022   so en vso uit om 12.45 uur
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023
Studiedag 17 januari 2023   so uit om 12.45 uur, vso vrij
Aangepast rooster 17 februari 2023   so en vso uit om 12.45 uur
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023    
Studiedag 11 april 2023    
Meivakantie 24 april  t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023    
Studiedag 29 juni 2023   so tot 12.45 uur, vso vrij
Aangepast rooster 14 juli 2023   so en vso uit om 12.45 uur
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Schooltijden

Locatie Burgemeester Daleslaan 
So
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag  en vrijdag van 8.45 tot 12.45 uur.

Vso
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag van 8.45 tot 12.45 uur.

Onze leerlingen zijn vanaf 8.30 uur welkom. Ze gaan dan naar hun eigen klas. Vanaf die tijd is er ook surveillance op het plein en staat er een teamlid bij de poort om de leerlingen te verwelkomen.

Locatie Vuurdoornstraat 

Maandag tot en met donderdag van 8.45 tot 14.45 uur. 

Locatie Tapirstraat 

Dagelijks van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag tot 12.45 uur.

Locatie Kwakkenbergweg 
Dagelijks van 9.00 tot 14.45 uur.

Locatie Foooocus
Dagelijks van 8.45 tot 14.15 uur.

Klachtencommissie

De school doet er alles aan om de relatie met u en uw kind goed te houden. Dit noemen we fase 1 van de klachtenprocedure: 

Als deze procedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid en u denkt dat u een gerechtvaardigde klacht hebt, dan gaat fase 2 van de klachtenprocedure in:

De namen en contactgegevens van de functionarissen die hier zijn genoemd staan vindt u op de achterkant van de kalender die hoort bij deze schoolgids.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

info@talita-koemi.nl

Afwezigheidsmeldingen

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, kunt u tussen 07.30 uur en 08.45 uur met de administratie van de school bellen: 024 3552076.