Jaarkalender

Vakanties

Herfstvakantie Ma 16 oktober - vr 20 oktober 2023
Kerstvakantie Ma 25 december - 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Ma 12 februari - vr 16 februari 2024
Tweede Paasdag Ma 1 april 2024
Meivakantie Ma 29 april - 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Ma 20 mei 2024
Zomervakantie Ma 8 juli 2024 t/m vr 16 augustus 2024

Lesvrije dagen i.v.m. studiedagen voor medewerkers

So
Maandag 11 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Woensdag 8 november 2023
Woensdag 6 december 2023
Dinsdag 30 januari 2024
Vrijdag 29 maart 2024
Dinsdag 2 april 2024
Donderdag 27 juni 2024

Vso
Maandag 11 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Woensdag 8 november 2023
Woensdag 6 december 2023
Vrijdag 22 december 2023, leerlingen 12.45 u. uit
Dinsdag 30 januari 2024
Vrijdag 9 februari 2024, leerlingen 12.45 u. uit
Dinsdag 2 april 2024
Donderdag 27 juni 2024
Vrijdag 5 juli 2024, leerlingen 12.45 u. uit 

Schooltijden

Locatie Burgemeester Daleslaan 
So
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag  en vrijdag van 8.45 tot 12.45 uur.

Vso
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag van 8.45 tot 12.45 uur.

Onze leerlingen zijn vanaf 8.30 uur welkom. Ze gaan dan naar hun eigen klas. Vanaf die tijd is er ook surveillance op het plein en staat er een teamlid bij de poort om de leerlingen te verwelkomen.

Locatie Vuurdoornstraat 

Maandag tot en met donderdag van 8.45 tot 14.45 uur. 

Locatie Tapirstraat 

Dagelijks van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag tot 12.45 uur.

Locatie Kwakkenbergweg 
Dagelijks van 9.00 tot 14.45 uur.

Locatie Foooocus
Dagelijks van 8.45 tot 14.15 uur.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?

Bekijk hier het schema.

Contactpersoon
Natasja van Ingen
n.vaningen@puntspeciaal.nl
06-39134894

Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

info@talita-koemi.nl

Afwezigheidsmeldingen

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, kunt u tussen 7.30 uur en 8.45 uur met de administratie van de school bellen: 024 3552076.