Wij doen mee!

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs bij ons, omdat zij meer ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen.

Denk aan kleinere groepen, meer ondersteuning in de klas en extra expertise in school. Zoals: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan we in onze basisondersteuning aanbieden, kan zorg binnen onderwijs (zbo) worden ingezet. Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen. 

Schoolondersteuningsprofiel (sop)

In het schoolondersteuningsprofiel (sop) staat welke ondersteuning wij onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.  

Klik hier om het sop te openen.